Sửa Luật Việc làm theo hướng mở rộng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/01/2021 15:01 PM

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiệm thất nghiệp tại Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp".

Sửa Luật Việc làm theo hướng mở rộng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Sa Lut Vic làm theo hưng m rng người tham gia bảo hiểm tht nghip (Ảnh minh họa)

Cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật vê bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Rà soát, hoàn thiện, đồng bộ các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo, tiền lương, bảo hiểm xã hội,... để có sự liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

- Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm xã hội.

- Hằng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, từ đó đề xuất các dung sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Ngoài ra, Quyết định 2269/QĐ-TTg cũng đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp khác như:

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả;

- Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp;

- Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp;...

Quyết định 2269/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,590

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn