Kết luận của Bộ Chính trị: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
16/11/2020 17:11 PM

Đây là nội dung nêu tại Kết luận 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (Nghị quyết 15-NQ/TW) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Kết luận của Bộ Chính trị: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội

Kết luận của Bộ Chính trị: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội (Ảnh minh họa)

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội linh hoạt, phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu cơ bản của các nhóm yếu thế, người dân và cộng đồng bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; ưu tiên hơn nữa đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng thường xuyên chịu tác động thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phát triển hệ thống chính sách xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt quan tâm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn.

Khẩn trương thể chế hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, phù hợp, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, hướng tới BHXH toàn dân; nhất là BHXH tự nguyện đối với khu vực nông thôn, lao động phi chính thức; làm thay đổi nhận thức và thói quen của người dân tham gia BHXH.

Tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng toàn diện, bao trùm, bền vững.

Xem chi tiết nội dung tại Kết luận 92-KL/TW ngày 05/11/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,323

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn