Thông cáo báo chí số 14 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

12/11/2020 11:21 AM

Thứ Tư, ngày 11/11/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 7, Đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kỳ họp

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, ngày 11/11/2020

Buổi sáng

- Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 10 bằng hình thức điện tử, cụ thể như sau: i) xem xét quyết định được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương năm 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; ii) xem xét quyết định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; đề nghị Quốc hội không ban hành nghị quyết riêng về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than tỉnh Ninh Thuận và dự án hồ Bản Mồng tỉnh Nghệ An mà ban hành trong nghị quyết chung của kỳ họp; iii) lùi thời gian thông qua Luật Bảo vệ môi trường vào cuối kỳ họp để có thêm thời gian chỉnh sửa dự án Luật. Kết quả biểu quyết như sau: có 437 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90.66% tổng số ĐBQH); trong đó, có 428 đại biểu tán thành (bằng 88.80% tổng số ĐBQH), 08 đại biểu không tán thành (bằng 1.66% tổng số ĐBQH), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số ĐBQH).

 Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: i) Về các chỉ tiêu chủ yếu: có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91.29% tổng số ĐBQH); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 89.21% tổng số ĐBQH), 07 đại biểu không tán thành (bằng 1.45% tổng số ĐBQH), 03 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.62% tổng số ĐBQH); ii) Về toàn bộ Nghị quyết: có 439 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91.08% tổng số ĐBQH); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 89.21% tổng số ĐBQH), 07 đại biểu không tán thành (bằng 1.45% tổng số ĐBQH), 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số ĐBQH).

Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Buổi chiều

- Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự.

i) Quốc hội nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

 Tiếp đó, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau: đối với ông Chu Ngọc Anh, có 476 đại biểu đồng ý trên tổng số 477 ĐBQH tham gia biểu quyết (bằng 98.96% tổng số ĐBQH); đối với ông Lê Minh Hưng, có 476 đại biểu đồng ý trên tổng số 477 ĐBQH tham gia biểu quyết (bằng 98.96% tổng số ĐBQH).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức điện tử với kết quả như sau: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.02% tổng số ĐBQH); trong đó, có 458 đại biểu tán thành (bằng 95.02% tổng số ĐBQH).

ii) Quốc hội nghe: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận ở hội trường về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng phát triển Việt Nam. Tại phiên thảo luận, có ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ cần cung cấp đầy đủ hồ sơ, đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trước khi trình ra Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, ý kiến của đại biểu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Cũng trong buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Kết quả như sau:

+ Về Điều 5, quy định về nhiệm vụ biên phòng: có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.61% tổng số ĐBQH); trong đó, có 447 đại biểu tán thành (bằng 92.74% tổng số ĐBQH); có 07 đại biểu không tán thành (bằng 1.45% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số ĐBQH).

+ Về Điều 10, quy định về phối hợp thực thi nhiệm vụ quốc phòng: có 451 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.57% tổng số ĐBQH); trong đó, có 439 đại biểu tán thành (bằng 91.08% tổng số ĐBQH); có 10 đại biểu không tán thành (bằng 2.07% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số ĐBQH).

+ Về toàn bộ dự thảo Luật: có 462 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.85% tổng số ĐBQH); trong đó, có 456 đại biểu tán thành (bằng 94.61% tổng số ĐBQH); có 04 đại biểu không tán thành (bằng 0.83% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.41% tổng số ĐBQH).

Thứ Năm, ngày 12/11/2020: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thảo luận ở Hội trường về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành công tác nhân sự. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quốc hội họp riêng nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung trên và  dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,738

Bài viết về

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIV

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn