Phạm vi quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư được bảo vệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
03/11/2020 16:47 PM

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 139/QĐ-BTV về việc ban hành quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề luật sư.

Theo đó, phạm vi quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư được bảo vệ cụ thể như sau:

- Các quyền và nghĩa vụ của luật sư được pháp luật quy định là cơ sở để luật sư thực hiện chức năng xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp.

- Các quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sự trong quá trình hành nghề.

- Các quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật ảnh hưởng tới việc tổ chức hoạt động của Đoàn Luật sư, thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Các hành vi của các chủ thể xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của luật sư.

- Đối với người tập sự hành nghề luật sư, tuỳ từng trường hợp cụ thể Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư sẽ xem xét và can thiệp bằng hình thức phù hợp.

Khi có hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư, thì luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư có quyền gửi văn bản đến Đoàn Luật sư mà mình là thành viên để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

"Quyết định 139/QĐ-BTV là cơ sở để các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư yêu cầu Liên đoàn Luật Sư, Đoàn Luật sư,... bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Qua đó, giúp các luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư có thể yên tâm công tác và phụng sự xã hội." - Đây là chia sẻ của Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Quyết định 139/QĐ-BTV có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,471

Bài viết về

Bùi Tường Vũ là ai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn