Thông cáo báo chí số 04 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

24/10/2020 10:13 AM

Thứ Sáu, ngày 23/10/2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Phiên học Quốc hội

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật này.

Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu và 02 đại biểu tranh luận; trong đó, đa số ý kiến đại biểu phát biểu thống nhất với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số nội dung sau: về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật; về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV; về đối tượng được tiếp cận thông tin về phòng, chống HIV/AIDS; vấn đề phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam; trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; đối tượng được tiếp cận thuốc kháng HIV; hỗ trợ điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV; thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV; nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS…

Sau thảo luận, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Nhìn chung, không khí thảo luận của phiên họp rất sôi nổi, thẳng thắn; hồ sơ của dự thảo Luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, chu đáo và theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, đó là:

- Về việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV (Điều 30): Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định của dự thảo Luật; đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra để bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về đối tượng có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính nhưng cần bảo đảm quyền bí mật thông tin của người bị nhiễm HIV.

- Về kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (Điều 35): Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã giải trình rất rõ ý kiến của cơ quan thẩm tra và ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về nội dung này. Theo đó, việc quy định nội dung này như trong dự thảo Luật sẽ thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời, đảm bảo công tác dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

- Về độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV (Điều 27): Để phù hợp với sự phát triển của trẻ em hiện nay; đồng thời, bảo đảm việc xét nghiệm sớm nhằm phát hiện, điều trị kịp thời và tăng cường công tác phòng, ngừa lây nhiễm HIV cho người khác, đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thấu đáo ý kiến của các đại biểu Quốc hội để đưa ra phương án độ tuổi tối thiểu hợp lý của người tự nguyện xét nghiệm HIV.

- Về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV (Điều 44): Đa số ý kiến đại biểu phát biểu thống nhất không đưa quỹ này vào dự thảo Luật. Một số ý kiến đại biểu đề nghị nên giữ quỹ này vì thể hiện tính nhân văn và quỹ này cũng đã được quy định trong Luật hiện hành.

- Về thời điểm thông qua dự án Luật: Về cơ bản các ý kiến đại biểu phát biểu thống nhất thông qua dự thảo Luật theo quy trình một kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Về các vấn đề xã hội, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu và 03 đại biểu tranh luận; trong đó, về cơ bản các ý kiến đại biểu phát biểu nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của UBTVQH. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến: chủ thể đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; về chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; về Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực của doanh nghiệp dịch vụ; về vốn chủ sở hữu; về giới hạn số lượng chi nhánh của doanh nghiệp được thực hiện hoạt động dịch vụ; về ký quỹ của doanh nghiệp; về quyền và nghĩa vụ của người lao động, của doanh nghiệp dịch vụ; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, của các cơ quan, tổ chức liên quan; về tạo việc làm cho lao động về nước.v.v. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao, về cơ bản, các đại biểu nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của UBTVQH. Ngoài ra, để hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu Quốc hội cũng cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Thứ Bảy, ngày 24/10/2020: Buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về dự án Luật. Buổi chiều, Quốc hội nghe các nội dung sau: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,782

Bài viết về

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIV

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn