Sửa quy định về kiểm tra chất lượng ATKT & BVMT xe máy chuyên dùng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
12/10/2020 09:31 AM

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư lĩnh vực đăng kiểm.

Sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra chất lượng ATKT & BVMT xe máy chuyên dùng

Sa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra chất lượng ATKT & BVMT xe máy chuyên dùng (Ảnh minh họa)

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về kiểm tra chất lượng ATKT & BVMT xe máy chuyên dùng, đơn cử như:

- Bổ sung Điều 3a vào Thông tư 89/2015/TT-BGTVT:

Điều 3a. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn và sai số phép đo được sử dụng trong việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng gồm:

1. QCVN 13: 2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng;

2. QCVN 22: 2010/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ;

3. QCVN 12: 2011/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới; sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe được áp dụng như đối với ô tô chuyên dùng;

4. TCVN 7772: Tiêu chuẩn quốc gia về xe, máy và thiết bị thi công di động - phân loại:

5. TCVN 4244: Tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nâng, thiết kế chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.”

- Bổ sung các Phụ lục VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV và XIVa vào Thông tư 89/2015/TT-BGTVT bằng các mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 của Phụ lục kèm theo Thông tư 23/2020/TT-BGTVT.

- Bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 8, 11, 12, 15 Điều 1 Thông tư 42/2018/TT-BGTVT.

Thông tư 23/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,433

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn