Phối hợp tuyên truyền về BHYT nhân ngày BHYT Việt Nam (01/7) hằng năm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
15/09/2020 10:57 AM

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Quy chế 1374/QC-BYT-BHXH ngày 03/9/2020 về phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ngày Bảo hiểm y tế

Tuyên truyền ngày bảo hiểm y tế (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam  phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

(1) Nội dung phối hợp:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các chính sách, pháp luật về BHYT.

- Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ với cơ quan báo chí.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam hằng năm (ngày 01/7).

(2) Trách nhiệm chung:

- Gửi xin ý kiến bên phối hợp trước khi ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến.

- Các bên khi tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí có nội dung liên quan đến BHYT phải gửi nội dung và mời đại diện của bên phối hợp tham dự.

- Trước tháng 6 hằng năm, bên chủ trì tổ chức ngày BHYT Việt Nam: Dự thảo chương trình, nội dung, thành phần và mời bên phối hợp tổ chức họp để thống nhất và tổ chức thực hiện.

(3) Trách nhiệm của Bộ Y tế:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến, tập huấn.

- Tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề.

- Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.

(4) Trách nhiệm của BHXH Việt Nam:

- Chủ động tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHYT đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHYT.

- Trường hợp đột xuất, BHXH Việt Nam tổ chức các chiến dịch truyền thông có trọng tâm theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Bộ Y tế.

- Cử cán bộ tham gia báo cáo tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về BHYT do Bộ Y tế tổ chức.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham dự các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chính sách, pháp luật BHYT theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất.

- Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHYT theo kế hoạch, chương trình đã được hai bên ký kết.

Xem chi tiết Quy chế 1374/QC-BYT-BHXH ban hành ngày 03/9/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,905

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn