Phạm vi kiểm sát trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại toà án

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/08/2020 10:23 AM

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Quy chế) kèm theo Quyết định 299/QĐ-VKSTC ngày 19/8/2020.

Theo đó, Quy chế quy định phạm vi kiểm sát trong hoạt động xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như sau:

Hoạt động kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đến khi có quyết định giải quyết việc xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo quy định.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát trong hoạt động xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án như sau:

(1) Kiểm sát việc thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

(2) Kiểm sát việc Tòa án yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ,

(3) Kiểm sát việc mở phiên họp, hoãn phiên họp;

(4) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ việc và dự thảo văn bản phát biểu ý kiến tại phiên họp;

(5) Tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án; phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với các quyết định giải quyết của Tòa án; kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên họp và phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên họp;

(6) Kiểm sát việc tạm đình chỉ, đình chỉ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

(7) Kiểm sát việc áp dụng, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

(8) Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

(9) Thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014;

(10) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác khi kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Hoạt động kiểm sát việc xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác không thuộc phạm vi của quy định trên.

Quyết định 299/QĐ-VKSTC chính thức có hiệu lực ngày 03/9/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,909

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn