Thời gian tính phụ cấp, trợ cấp với viên chức công tác ở vùng ĐBKK

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
17/07/2020 08:43 AM

Ngày 15/7/2020, BHXH Việt Nam có Công văn 2284/BHXH-TCCB hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Đi tưng áp dng

Viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, tuyển dụng, kể cả người tập sự, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tạm tuyển, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (sau đây gọi chung là viên chức).

thời gian tính phụ cấp công tác vùng đặc biệt khó khăn

Thi gian tính phụ cấp, trợ cấp với viên chức công tác ở vùng ĐBKK (nh minh ha)

Chế độ phụ cấp, trợ cấp

Đối tượng nêu trên được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, bao gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm công tác vùng ĐBKK, trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng ĐBKK, trợ cấp tiền mua và vận chuyên nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi ĐBKK hoặc nghỉ hưu, trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thanh toán tiền tàu xe quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Thời gian tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp

- Thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng ĐBKK (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn), bao gồm:

+ Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

+ Thời gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu,

- Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK như sau:

+ Tính theo tháng: Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng ĐBKK thì được tính cả tháng, trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng ĐBKK thì không tính.

+ Tính theo năm: Dưới 03 (ba) tháng thì không tính; từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai năm công tác; trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác.

- Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Công văn 2284, gồm:

+ Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên.

+ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 2284/BHXH-TCCB ngày 15/7/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,440

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn