Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
11/07/2020 10:31 AM

Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có liên quan đến đầu tư kinh doanh.

sửa luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 32/2013/QH13Luật số 71/2014/QH13 như sau:

- Bổ sung quy định ưu đãi về thuế suất (Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 13):

Đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư 2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi không quá 50% so với thuế suất ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi không quá 1,5 lần so với thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và được kéo dài thêm không quá 15 năm và không vượt quá thời hạn của dự án đầu tư.

- Bổ sung quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 14):

Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng miễn thuế tối đa không quá 06 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 13 năm tiếp theo.

Các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư 2020:

“Điu 20. Ưu đãi và h tr đu tư đc bit

...

2. Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.”

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,753

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn