Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/06/2020 16:12 PM

BHXH Việt Nam ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế (BHYT) kèm theo Quyết định 802/QĐ-BHXH ngày 02/6/2020.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

Ảnh minh họa (Nguồn Innternet)

Đối tượng bồi dưỡng là viên chức thực hiện công tác giám định BHYT tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện.

Khối lượng kiến thức và chương trình bồi dưỡng

- Chương trình gồm 7 chuyên đề giảng dạy và đi thực tế tại cơ sở, bao gồm 04 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, gồm 05 chuyên đề giảng dạy

+ Phần II: Kiến thức riêng, gồm 01 chuyên đề giảng dạy (tùy theo nhiệm vụ cụ thể của viên chức làm công tác giám định BHYT sẽ lựa chọn chuyên đề phù hợp dưới đây)

+ Phần III: Kỹ năng, gồm 01 chuyên đề giảng dạy

+ Phần IV: Đi thực tế, kiểm tra cuối khóa, khai giảng, bế giảng

Thời gian bồi dưỡng của toàn bộ chương trình là 40 tiết, trong đó:

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

18

2

Thảo luận, thực hành

14

3

Kiểm tra

02

4

Đi thực tế

04

5

Khai giảng, bế giảng

02

 

Tổng cộng

40

Cấu trúc của chương trình

STT

Nội dung/Chuyên đề

Số tiết

Hình thức bồi dưỡng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tổng

I

Kiến thức chung

 

 

 

 

1

Một số quy định trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT

02

02

04

Trực tuyến

2

Phòng chống tham nhũng trong công tác giám định BHYT

02

0

02

3

Giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

04

04

08

Tập trung

4

Công tác kiểm tra trong giám định BHYT

02

02

04

5

Lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh

02

0

02

II

Kiến thức chuyên sâu

 

 

 

6

Phân tích, xử lý dữ liệu KCB BHYT trong giám định chuyên đề

(dành riêng cho viên chức làm công tác giám định chi phí KCB BHYT)

04

04

08

7

Xây dựng dự toán, phân bổ kinh phí KCB BHYT và tạm ứng thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

(dành riêng cho viên chức làm thống kê tổng hợp)

04

04

08

Tập trung

8

Đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế

(dành riêng cho viên chức tham gia đấu thầu thuốc)

04

04

08

III

Các kỹ năng

 

 

 

9

Kỹ năng làm việc nhóm trong giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

02

02

04

IV

Khai giảng, đi thực tế, kiểm tra

 

 

 

 

 

Đi thực tế

 

 

04

 

 

Kiểm tra

 

 

02

 

 

Khai giảng, Bế giảng

 

 

02

 

 

Tổng số

 

 

40

 

Quyết định 802/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 02/6/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,956

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn