Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi/xét thăng hạng CDNN viên chức GDNN

23/03/2020 14:37 PM

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020, Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, viên chức được dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành GDNN khi có đủ các điều kiện sau:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018;

- Được cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị và cấp có thẩm quyền cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng.

Đối với viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành GDNN khi có một trong các điều kiện sau:

- Viên chức trong thời gian đang giữ hạng chức danh có ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương hoặc có 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng 01 Huân chương hạng ba trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH, được cơ sở GDNN và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng;

- Viên chức được công nhận hoặc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH, được cơ sở GDNN và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,673

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn