Đã có QCVN 41:2019/BGTVT về biển báo giao thông đường bộ

10/03/2020 10:13 AM

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 54/2019/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

QCVN 41:2019/BGTVT về biển báo giao thông đường bộ

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” có mã số đăng ký: QCVN 41 : 2019/BGTVT.

Ảnh chụp một phần Quy chuẩn

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 54,325

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn