Dự kiến đào tạo giáo viên theo đặt hàng của địa phương

20/01/2020 08:54 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Dự thảo Nghị định về hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt
đối với sinh viên sư phạm

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hằng năm, các địa phương căn cứ vào tình trạng thừa, thiếu giáo viên, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên chi tiết cho từng bộ môn.

UBND cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên theo quy định chung tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP và các quy định cụ thể tại Dự thảo Nghị định.

Hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên giữa địa phương với các cơ sở đào tạo giáo viên phải căn cứ trên cơ sở nhu cầu và kế hoạch đào tạo giáo viên theo từng năm của địa phương. 

Đơn giá thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo sư phạm được xác định bằng mức hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt quy định tại Điều 5 Dự thảo Nghị định. 

Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cả khoá học, chi phí đào tạo, chuẩn đầu ra, tổ chức tuyển chọn và thực hiện hợp đồng đào tạo với địa phương có nhu cầu đặt hàng đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định. 

Lưu ý: Quy định trên không áp dụng đối với học sinh, sinh viên sư phạm đào tạo theo chế độ cử tuyển, đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo theo địa chỉ, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,134

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn