Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

16/01/2020 07:54 AM

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ;

- Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ;

- Nghị định 28/2016/NĐ-CP ngày 20/04/2016 sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP và Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021.

Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý các vấn đề về tổ chức, hoạt động, tài chính của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương theo quy định của pháp luật khi Nghị định 09/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị định 09/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,128

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn