Chấm thi THPT quốc gia 2020: Dự kiến sẽ có nhiều thay đổi

14/01/2020 10:48 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế thi THPTQG

Theo đó, dự kiến có một số thay đổi trong công tác chấm thi THPT quốc gia 2020.

- Về khu vực chấm thi:

Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 02 khu vực. Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, có công an bảo vệ 24 giờ/ngày; nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau; bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo thực tế triển khai tại đơn vị.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Về chấm bài thi trắc nghiệm, sửa đổi, bổ sung nội dung sau dấu cộng thứ 3 thuộc gạch đầu dòng thứ 3 và bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 vào điểm b khoản 2 Điều 26 Quy chế kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT như sau:

"+ Tổ Giám sát, gồm ít nhất 05 người (01 Tổ trưởng và ít nhất 04 thành viên): Tổ trưởng Tổ Giám sát là lãnh đạo phòng/ban của trường ĐH, CĐ; các thành viên Tổ Giám sát là viên chức của trường ĐH, CĐ và công chức sở GDĐT của tỉnh có bài thi được chấm.

Tổ Giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác. Tổ Giám sát có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại Phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường, Tổ Giám sát phải báo cáo Trưởng ban để tạm dừng quá trình chấm thi và đề nghị Trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý trước khi tiếp tục."

"- Cán bộ công an, bảo vệ, y tế, phục vụ. Cán bộ công an có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn khu vực chấm thi và nơi lưu trữ, bảo quản bài thi trắc nghiệm; ký niêm phong và chứng kiến mở niêm phong phòng chấm thi, phòng chứa bài thi, đĩa CD chứa dữ liệu."

- Về chấm kiểm tra, điểm a khoản 2 Điều 27 Quy chế kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần chấm thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi môn đó và theo chỉ đạo của Trưởng ban Chấm thi; mỗi bài thi chấm kiểm tra được chấm bởi 01 cán bộ chấm kiểm tra theo quy trình chấm lần chấm thứ nhất quy định tại Điều 25 của Quy chế này;".

Xem chi tiết nội dung dự kiến sửa đổi tại Dự thảo Thông tư.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,176

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn