Cập nhật Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)

31/12/2019 11:20 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trong đó yêu cầu thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học về các nội dung:

- Sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học;

- Các quy chế, quy định nội bộ;

- Danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác;

- Kết quả kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở giáo dục đại học;

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo;

- Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp;

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học hằng năm;

- Chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học;
- Chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật;

Nghị định 99/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020 và bãi bỏ Điều 2, khoản 2 Điều 3, Điều 6 Nghị định 141/2013/NĐ-CP; Nghị định 73/2015/NĐ-CP; Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ; khoản 4 Điều 7 Nghị định 127/2018/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,578

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn