Ban hành biểu mẫu thống kê tình hình xây dựng, phát triển KCN, KKT

30/12/2019 15:27 PM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn 9399/BKHĐT-QLKKT về việc báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) năm 2019.

Biểu mẫu thống kê tình hình xây dựng, phát triển KCN, KKT

Theo đó, để chuẩn bị cho công tác tổng hợp, đánh giá tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT trên cả nước trong năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo. Cụ thể:

- Báo cáo thống kê tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn trong cả năm 2019, lũy kế đến thời điểm báo cáo theo các biểu mẫu.

 + Biểu I.1, I.2, I.3, I.4 áp dụng đối với KCN;

+ Biểu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 áp dụng với KKT;

+ Biểu III.1, III.2 áp dụng chung đối với KCN và KKT.

Ảnh chụp một phần biểu mẫu III.1

 (Các biểu mẫu được đăng tải trên website http://www.mpi.gov.vn).

- Yêu cầu gửi biểu mẫu thống kê tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2020 (bằng văn bản và email).

Chi tiết liên hệ Vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; điện thoại: 08044888; fax: 08044887; email: khukinhte@mpi.gov.vn.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 9399/BKHĐT-QLKKT ngày 18/12/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,382

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn