Mới: Hướng dẫn đánh giá, phân loại CBCCVC để chi thu nhập tăng thêm

13/11/2019 14:38 PM

UBND TP.HCM vừa có Công văn 4634/UBND-VX ngày 8/11/2019 hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 3728/QĐ-UBND ngày 3/9/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, chấp thuận cho "người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự" tiếp tục được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm.

Chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm.

Về cách tính số ngày làm việc thực tế: Số ngày làm việc thực tế là số ngày CBCCVC có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả đánh giá, phân loại theo số ngày làm việc thực tế trong quý của CBCCVC.

Lưu ý: Các ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi trả thu nhập tăng thêm:

- Những ngày CBCCVC nghỉ phép năm hoặc nghỉ về việc riêng.

- Những ngày nghỉ hè của CCVC ngành Giáo dục và Đào tạo (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục và đào tạo).

- Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

- Những ngày nghỉ thai sản của CBCCVC.

- Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Công văn 4634/UBND-VX ngày 8/11/2019 thay thế Công văn 2980/UBND-VX ngày 22/7/2019 và làm căn cứ đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm từ Quý III năm 2019 trở đi.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,545

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn