Tiến tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử

13/11/2019 14:30 PM

Đây là nội dung đề cập trong Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử được phê duyệt kèm theo Quyết định 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đề ra mục tiêu triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử (HER) cho toàn dân, bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia. Cụ thể:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định tại Quyết định 831/QĐ-BYT ngày 11/03/2017.

- Thu thập trực tiếp thông tin sức khỏe của người dân hoặc thu thập từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua các tiêu chuẩn của ngành y tế đã ban hành bao gồm tiêu chuẩn quốc tế HL7 và chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017.

- Đến năm 2020: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

- Năm 2025: 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

Quyết định 5349/QĐ-BYT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,339

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn