Hướng dẫn mức thu đoàn phí công đoàn năm 2020

11/11/2019 10:15 AM

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ ngày 22/10/2019 về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020.

Theo đó, hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn năm 2020 như sau:

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2020 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định chi tiết tại Chương IV, Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 01 đoàn viên năm 2020 tại các Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 01 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2018 được duyệt.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Năm 2020, Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 70% tổng số thu kinh phí công đoàn; công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 30% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Bên cạnh đó, hướng dẫn hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2020 gửi về Tổng Liên đoàn gồm 02 bộ, đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc sau:

- Báo cáo tổng hợp dự toán thu - chi tài chính công đoàn (mẫu B15-TLĐ).

- Báo cáo dự toán thu - chi đơn vị sự nghiệp (mẫu B15b-TLĐ).

- Thống kê danh sách tên đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn gồm: lao động, đoàn viên... theo khu vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh (theo mẫu nhập phần mềm thu kinh phí công đoàn qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam).

- Mẫu 01a, 01b kèm theo Quyết định 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

- Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách và lao động khác tại công đoàn cấp trên cơ sở trở lên (thời điểm 30/10/2019).

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2019, thuyết minh chi tiết dự toán năm 2020.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ ngày 22/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,624

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn