Bổ sung 06 thủ tục hành chính mới lĩnh vực môi trường

04/11/2019 15:51 PM

Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó bổ sung các thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

- Thủ tục hành chính cấp trung ương:

+ Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc cơ quan được ủy quyền) thực hiện;

+ Chấp thuận vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc cơ quan được ủy quyền) thực hiện;

+ Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường do các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

+ Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh thực hiện;

+ Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường do UBND cấp tỉnh thực hiện.

- Thủ tục hành chính cấp huyện:

+ Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường do UBND cấp huyện thực hiện.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP), đơn cử như:

- Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

- Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất;

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Quyết định 2736/QĐ-BTNMT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/10/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,737

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn