Quy định mới về thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng trong Đảng

22/10/2019 09:45 AM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) ban hành Quy định 12-QĐ/TW ngày 11/6/2019 về việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng.

Theo đó, quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự các bước tham mưu giúp UBKTTW thẩm định, hiệp y đối với các cơ quan có liên quan về nhân sự cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Trung ương; quy hoạch, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm và khen thưởng đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các trường hợp khác khi có yêu cầu;...

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục đích: Giúp UBKTTW có ý kiến khách quan, chính xác, kịp thời trong việc thẩm định, hiệp y; góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, quy định nội dung báo cáo thẩm định như sau:

- Đối với báo cáo thẩm định về nhân sự:

+ Đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định hiện hành đối với từng nội dung, yêu cầu thẩm định (như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, thăng hàm,...).

+ Đơn thư tố cáo, phản ánh, dư luận cần thẩm tra, xác minh hoạch nắm tình hình (nếu có).

+ Việc thực hiện quy trình về công tác cán bộ; việc lấy phiếu tín nhiệm tại các hội nghị theo quy trình và kết quả phiếu tín nhiệm.

+ Việc kê khai tài sản theo quy định. Riêng đối với cá nhân giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị kinh tế, thẩm định thêm kết quả giải quyết các yêu cầu, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát của đơn vị trong thời gian 03 năm liền trước thời điểm có đề nghị hiệp y (nếu có).

+ Các vấn đề cần lưu ý khác (nếu có).

- Đối với báo cáo thẩm định về khen thưởng:

+ Về đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

+ Về vụ việc liên quan đến vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật.

+ Các vấn đề cần lưu ý khác (nếu có).

Quy định 12-QĐ/TW có hiệu lực thi hành từ ngày 11/6/2019 và thay thế Quy định 13-QĐ/TW ngày 08/7/2014.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,070

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn