Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0

30/09/2019 08:04 AM

Vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Theo đó, một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như sau:

1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

2. Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

3. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

4. Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia.

5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực.

6. Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên.

7. Chính sách hội nhập quốc tế.

8. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,519

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn