Mới: Điều chỉnh danh mục tuyến vận tải hành khách cố định

27/09/2019 14:50 PM

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1725/QĐ-BGTVT về điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, điều chỉnh một số tuyến tại các Phụ lục ban hành kèm theo các Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT năm 2015, 189/QĐ-BGTVT năm 2017, 317/QĐ-BGTVT năm 2018, 667/QĐ-BGTVT năm 2019 … với các nội dung chủ yếu sau:

- Sửa đổi các tuyến đang khai thác tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định 667/QĐ-BGTVT năm 2019, Quyết định 317/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định 2288/QĐ-BGTVT … theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

- Bổ sung danh mục tuyến đang khai thác vào Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định 667/QĐ-BGTVT năm 2019, Quyết định 317/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định 2288/QĐ-BGTVT … theo Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

- Sửa đổi các tuyến mới tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Quyết định 667/QĐ-BGTVT năm 2019, Quyết định 317/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2B của Quyết định 2288/QĐ-BGTVT … theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này;…

Xem thêm tại Quyết định 1725/QĐ-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 19/9/2019.

Kiều Nga

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,828

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn