Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực xây dựng

20/09/2019 13:56 PM

Bộ Xây dựng vừa công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ kèm theo Quyết định 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng gồm 38 nội dung, đơn cử như:

- Báo cáo công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc chuyên ngành của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương (quý);

- Báo cáo về tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng và công tác quản lý hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh (năm);

- Báo cáo của Bộ, ngành, địa phương về tình hình hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý (năm);

- Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (năm);

- Báo cáo tình hình phát triển đô thị (năm);

- Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh;

- Báo cáo về cây xanh đô thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện (năm);

- Báo cáo về tình hình quản lý cây xanh đô thị của Sở Xây dựng (năm);

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm (năm);...

Quyết định 751/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,496

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn