TP.HCM: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH qua Cổng TTĐT

06/09/2019 11:06 AM

BHXH TP.HCM ban hành Công văn 1981/BHXH-CĐ ngày 03/9/2019 về việc thực hiện Thông tư 56/2017/TT-BYT liên quan đến việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Công văn 1981/BHXH-CĐ ngày 03/9/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

BHXH TP.HCM đề nghị Hội đồng giám định y khoa (HĐGĐYK), các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh (cơ sở y tế) thực hiện các nội dung sau:

(1) Thực hiện đăng ký, cập nhật khi có thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký thay Thủ trưởng đơn vị với cơ quan BHXH trên Cổng Thông tin giám định bảo hiểm y tế (Cổng thông tin) theo hướng dẫn tại Công văn 07/BHXH-CNTT ngày 02/01/2019 và Công văn 538/BHXH-CNTT ngày 18/3/2019 của BHXH TP.HCM (tham khảo tại http://bhxhtphcm.gov.vn/)

Các cơ sở y tế không thực hiện đăng ký mà vẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN) cho người lao động thì cơ quan BHXH chưa tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

(2) Đối với các cơ sở y tế đã hoàn thành việc đăng ký trên Cổng thông tin theo hướng dẫn, đề nghị thực hiện tạo lập GCN (phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng Thông tin để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối soát sau này.

Các cơ sở y tế chưa thực hiện cấp GCN trên Cổng thông tin, chậm nhất sang ngày làm việc tiếp theo phải chuyển toàn bộ dữ liệu đã cấp GCN của ngày hôm trước lên Cổng Thông tin theo cấu trúc và định dạng quy định của BHXH Việt Nam.

(3) Các cơ sở y tế tổ chức thực hiện cấp và quản lý chặt chẽ các loại giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT. Hạn chế việc cấp GCN bằng cách ghi tay.

(4) Tại nội dung hướng dẫn ghi GCN (phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT), phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị có quy định: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Để thống nhất trong việc quản lý, yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện đóng dấu pháp nhân của đơn vị (dấu tròn) sau khi người có thẩm quyền theo quy định đã ký.

Đề nghị HĐGĐYK, cơ sở y tế tiếp tục thực hiện các nội dung nêu trên, riêng nội dung (2) bắt đầu thực hiện từ ngày 03/9/2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Thành phố để được hướng dẫn kịp thời.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,858

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn