Nhiều giáo viên mầm non hợp đồng sắp được vào viên chức

30/08/2019 09:43 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDDT) vừa ban hành Công văn 3873/BGDĐT-GDMN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non (GVMN), cần thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Có giải pháp bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; thực hiện tuyển dụng viên chức đối với GVMN, không để kéo dài tình trạng hợp đồng nhiều năm đối với GVMN trong khi vẫn còn nhiều chỉ tiêu tuyển dụng.

- Thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tập trung nguồn lực bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt giáo viên tại các nhóm lớp độc lập tư thục; khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet.

- Triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục sửa đổi 2019.

Triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp GVMN, từ đó xác định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu các chuẩn đã được BGDĐT ban hành.

- Các địa phương, các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện bổ nhiệm, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng và bổ nhiệm, xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp GVMN.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với GVMN theo quy định hiện hành.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 3873/BGDĐT-GDMN ngày 26/08/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,445

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn