Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký nghị quyết định hướng đầu tư nước ngoài

22/08/2019 16:12 PM

Ngày 20/8/2019, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đặt ra tại Nghị quyết 50-NQ/TW như sau:

- Hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài;

- Hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư;

- Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư;

- Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư;

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài;

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 50-NQ/TW

Phấn đấu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt một số mục tiêu định hướng chủ yếu sau:

- Vốn đăng ký giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 150 - 200 tỉ USD (30 - 40 tỉ USD/năm); giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 200 - 300 tỉ USD (40 - 50 tỉ USD/năm).

- Vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 100 - 150 tỉ USD (20 - 30 tỉ USD/năm); giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 150 - 200 tỉ USD (30 - 40 tỉ USD/năm).

- Tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2018.

- Tỉ lệ nội địa hoá tăng từ 20 - 25% hiện nay, lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

- Tỉ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động từ 56% năm 2017 lên 70% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.

Nghị quyết 50-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,990

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn