Công bố 04 TTHC mới liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke

08/08/2019 13:42 PM

Ngày 07/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, có 04 TTHC mới được ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke gồm:

- Đối với cấp tỉnh có 02 TTHC sau đây:

+ Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (ĐKKD) dịch vụ karaoke;

Phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục không quá 12.000.000 đồng.

+ Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ ĐKKD dịch vụ karaoke.

Phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục không quá 2.000.000 đồng.

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

- Đối với cấp huyện có 02 TTHC sau đây:

+ Cấp Giấy phép đủ ĐKKD dịch vụ karaoke;

Phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục không quá 12.000.000 đồng.

+ Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ ĐKKD dịch vụ karaoke.

Phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục không quá 2.000.000 đồng.

Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/9/2019) bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke.

Bên cạnh đó, công bố thêm 02 thủ tục: Cấp Giấy phép đủ ĐKKD dịch vụ vũ trường và Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ ĐKKD dịch vụ vũ trường và bãi bỏ thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường.

Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL chính thức có hiệu lực ngày 01/9/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,530

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn