Thêm 08 TTHC liên quan đến chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

22/07/2019 13:52 PM

Đây là nội dung tại Quyết định 2887/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng (BQP).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, công bố 08 TTHC mới ban hành liên quan đến chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQP, bao gồm:

- Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Thủ tục cấp bổ sung kỹ thuật chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Thủ tục cấp thay đổi thông tin cá nhân, văn bằng chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người bị mất hoặc bị hư hỏng;

- Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã bị thu hồi theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1, Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề của người hành nghề thuộc Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Quyết định 2887/QĐ-BQP công bố các THHC mới ban hành khác, đơn cử như:

- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng;

- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng;…

Quyết định 2887/QĐ-BQP chính thức có hiệu lực ngày 24/7/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,818

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn