Xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức

28/06/2019 09:10 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ Nội vụ trên cơ sở Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội xây dựng chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán;

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc xây dựng chế độ tiền lương mới dùng để làm căn cứ cho Bộ Tài chính và các địa phương hoàn thiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 27/6/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,835

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn