Hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo trong năm 2020

26/06/2019 08:10 AM

Đây là một trong những nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 được đặt ra tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 25/6/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đối với chi thường xuyên, khi lập dự toán và bố trí ngân sách, các bộ, ngành và địa phương cần chú ý một số nội dung sau:

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài,...

Hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công theo quy định.

- Xây dựng dự toán chi thường xuyên thao các lĩnh vực cụ thể, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành.

- Triển khai quyết liệt Nghị quyết 18-NQ/TW và Kết luận 17-KL/TW ngày 11/9/2017, kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

- Tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 25/6/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,872

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn