Sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch công cụ nợ

17/06/2019 15:53 PM

Ngày 28/05/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định cụ thể về khái niệm và quyền hạn của 02 loại thành viên giao dịch trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) như sau:

- Thành viên giao dịch thông thường là các công ty chứng khoán được SGDCK chấp thuận làm thành viên giao dịch.

Thành viên giao dịch thông thường được phép thực hiện nghiệp vụ môi giới và tự doanh công cụ nợ tại SGDCK.

- Thành viên giao dịch đặc biệt là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại được SGDCK chấp thuận làm thành viên giao dịch.

Thành viên giao dịch đặc biệt chỉ được phép thực hiện mua, bán công cụ nợ cho chính mình tại SGDCK.

Đồng thời, so với hiện hành, Thông tư 30/2019/TT-BTC cũng bổ sung quy định về công cụ nợ tương đương có thể thay thế.

Cụ thể, công cụ nợ tương đương có thể thay thế phải thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên và được sử dụng trong các giao dịch mua bán lại, giao dịch bán kết hợp mua lại, giao dịch vay và cho vay.

Thông tư 30/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,402

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn