Đẩy mạnh phát triển giáo dục ngoài công lập giai đoạn 2019-2025

05/06/2019 13:48 PM

Ngày 04/6/2019, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

Tổng hợp tin tức mới nhất có liên quan đến lĩnh vực Giáo dục

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Chính phủ đề ra mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập giai đoạn 2019-2025, cụ thể như sau:

- Đối với giáo dục mầm non, đến năm 2020 tỉ lệ cơ sở và số trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt lần lượt là 20% và 25%; năm 2025 là 25% và 30%.

- Đối với giáo dục phổ thông, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học các trường phổ thông ngoài công lập đến năm 2020 là 2,3% và 2,6%; đến năm 2025 là 2,7% và 3%.

- Đối với giáo dục đại học, đến năm 2020 số cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập và sinh viên theo học đạt 28% và 18%; đến năm 2025 đạt 30% và 22,5%.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp,đến năm 2020 đạt 35% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập; năm 2025 là 40%.

Nghị quyết 35/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 04/06/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,256

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn