Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 30 tháng

09/05/2019 13:48 PM

Ngày 07/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, trong đó quy định thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, Nghị định 37/2019/NĐ-CP nêu rõ, thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Trong đó, thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng.

Ngoài ra, quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm một số nội dung chủ yếu sau:

- Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng đất các ngành, lĩnh vực;

- Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất;

- Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch;

- Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm;

- Xây dựng phương án sử dụng đất đáp ứng mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xác định và khoanh định cụ thể diện tích các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia.

Nghị định 37/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,363

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn