Bắt đầu giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã từ ngày 25/6/2019

25/04/2019 08:21 AM

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tổng hợp Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Cán bộ cấp xã

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (cấp xã) . Cụ thể như sau:

- Cấp xã loại 1: không quá 23 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành);

- Cấp xã loại 2: không quá 21 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành);

- Cấp xã loại 3: không quá 19 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định nêu trên, bảo đảm đúng chức danh quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức quy định nêu trên giảm 01 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định nêu trên bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

Nghị định 34/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2019.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 115,781

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn