Áp dụng 07 chính sách ưu đãi với KCNC Đà Nẵng từ 20/02/2018

20/02/2018 08:13 AM

Từ ngày 20/02/2018, bắt đầu áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng.

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018. Theo đó, chính sách ưu đãi đầu tư bao gồm những nội dung sau:

1. Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2. Hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng

3. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Ưu đãi về thuế nhập khẩu

5. Ưu đãi về tín dụng đầu tư

6. Tiền sử dụng hạ tầng

7. Xuất nhập cảnh

Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong KCNC Đà Nẵng, cụ thể:

- Ưu đãi về thuế suất

+ Thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với thu, nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong KCNC.

+ Đối với các dự án đầu tư mới vào KCNC có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 30 năm.

+ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCNC được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% như đối tượng người lao động đang làm việc trong và ngoài khu công nghiệp theo khoản 5 Điều 49 Luật nhà ở.

- Ưu đãi về miễn, giảm thuế

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong KCNC.

+ Các trường hợp miễn, giảm thuế khác được thực hiện theo các quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,333

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn