Hướng dẫn mới về kê khai thuế, hóa đơn với hoạt động casino

13/02/2018 09:43 AM

Từ ngày 12/02/2018, Thông tư 146/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, việc kê khai nộp thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn, chứng từ được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của

+ Luật Quản lý thuế,

+ Luật thuế Giá trị gia tăng,

+ Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt,

+ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

+ Và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký và thông báo mẫu các chứng từ quy định tại Điều 3 Thông tư 146/2017 với cơ quan quản lý thuế và có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn.

Cũng theo Thông tư 146/2017 này, đối với trường hợp doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh casino trước ngày 15/3/2017 và đã tổ chức hoạt động kinh doanh casino thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 12/02/2018, doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định 03/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 4 Thông tư 146/2017 và phải sử dụng phần mềm quản lý tiền, đồng tiền quy ước theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 146/2017.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh casino trước ngày 15/3/2017, chưa tổ chức hoạt động kinh doanh casino và trường hợp doanh nghiệp được cấp phép sau ngày 15/3/2017 thì ngay khi tổ chức hoạt động kinh doanh casino, doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định 03/2017/NĐ-CP và tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 146/2017  và phải sử dụng phần mềm quản lý tiền, đồng tiền quy ước theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 146/2017.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,373

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn