Hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2017-2018 tại TP. Hồ Chí Minh

19/09/2017 15:42 PM

Đây là nội dung tại Công văn 2948/GDĐT-KHTC hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2017-2018 của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó:

- Về nội dung thu, sử dụng mức học phí, thu khác và công tác hạch toán kế toán các khoản thu được tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn liên sở số 3204/HDLS/GDĐT-TC về thu, sử dụng học phí và thu khác từ năm học 2016-2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều chỉnh nội dung phần sử dụng của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập được để lại 100% số thu học phí để sử dụng như sau:

Trích tối thiểu theo tỷ lệ % theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố phần tổng thu học phí chính quy trong năm để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Điều chỉnh nội dung phần sử dụng các khoản thu thỏa thuận của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập:

Đây là khoản thu sự nghiệp sau khi trừ các chi phí liên quan phải thực hiện trích tối thiểu tỷ lệ % theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Trong trường hợp phát sinh nội dung các khoản thu ngoài các nội dung đã nêu ở trên, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 2948/GDĐT-KHTC ngày 15/8/2017.

Nguyễn Lời

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn