Toàn văn File Word hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2017

26/07/2017 10:07 AM

Để quý thành viên thuận tiện trong việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2017; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Toàn văn File Word Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng trong năm 2017

Chế độ kế toán doanh nghiệp

STT

Văn bản

Văn bản sửa đổi, bổ sung

1

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015)

Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 128 Thông tư 200 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2015).

Thông tư 177/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016).

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/03/2016).

2

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)

 

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 41,603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn