File Excel báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

14/10/2016 10:19 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật File Excel báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Toàn văn File Excel báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Theo đó, File Excel này gồm các nội dung sau đây:

1. Bảng tổng hợp các tài khoản

Bảng tổng hợp các tài khoản

2. Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối sổ phát sinh

3. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

4. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

5. Bảng lưu chuyển tiền tệ

Bảng lưu chuyển tiền tệ

6. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Thanh Hữu

Theo giasuketoantruong.com

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 40,511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn