Đã cập nhật danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135

17/07/2017 17:25 PM

Ngày 11/7/2017, Ủy ban dân tộc ban hành Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt dánh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135

Theo đó, phê duyệt danh sách 3973 thôn đặc biệt khó khăn của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 3886 thôn của 41 tỉnh;

- Ngân sách địa phương đầu tư 87 thôn của 07 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Khánh hòa, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Thành phố Cần Thơ.

Quyết định 414/QĐ-UBDT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn