Đã có Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017

18/05/2017 11:36 AM

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

Theo đó, có những điểm mới nổi bật sau đây:

- Kể từ ngày 01/7/2017, mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng .

- Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01/7/ 2017.

Thông tư 02/2017/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 200,111

Bài viết về

Lương cơ sở 2017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn