Kéo dài thời hạn chuyển đổi Văn phòng công chứng đến 01/01/2019

30/03/2017 16:18 PM

Đây là nội dung tại Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn chuyển đổi Văn phòng công chứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Luật Công chứng 2014.

Dự thảo Nghị quyếtTờ trình Chính phủ

Cụ thể, Luật Công chứng 2014 quy định: Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2015, Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập phải theo quy định của Luật công chứng 2006 phải chuyển đổi thành Văn phòng công chứng có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên.

Tuy nhiên, do không có nguồn công chứng viên, thời hạn chuyển đổi ngắn, việc chuyển đổi lại phức tạp nên tại một số địa phương việc chuyển đổi vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, theo Dự thảo nêu trên, thời gian chuyển đổi sẽ được kéo dài thêm 24 tháng kể từ ngày 01/01/2017.

Ảnh chụp Dự thảo

Nghị quyết dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2017).

Quý Nguyễn

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn