Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng

28/02/2017 14:00 PM

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 19/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2017.

Theo đó, quy định về chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm nên với viên chức quốc phòng.

Cụ thể, bảng lương đối với công nhân quốc phòng như sau:

Lương công nhân

Đồng thời, quy định các loại phụ cấp, trợ cấp đối với công nhân quốc phòng như sau:

- Phụ cấp thâm niên vượt khung

- Phụ cấp khu vực

- Phụ cấp đặc biệt

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm

- Phụ cấp trách nhiệm công việc

- Phụ cấp công vụ

- Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Các chế độ quy định tại Nghị định 19/2017/NĐ-CP được tính hưởng kể từ ngày 01/07/2016.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn