04 loại “lương tối thiểu” áp dụng trong năm 2017

27/12/2016 09:08 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật 04 loại “lương tối thiểu” áp dụng trong năm 2017 để quý thành viên thuận tiện theo dõi.

Toàn văn File Word văn bản pháp luật quy định về "lương tối thiểu" áp dụng trong năm 2017
Đơn xin phép nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu trước 3 ngày, đi làm trễ sau Tết 2 ngày

Lương tối thiểu 2017

1. Lương tối thiểu vùng 2017

Từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng so với năm 2016. Cụ thể như sau:

- Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng).

- Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng).

- Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng).

- Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).

Căn cứ pháp lý: Điều 3 của Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và Điều 3 của Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Lương tối thiểu chung 2017 (lương cơ sở)

Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2017, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở cấp tỉnh , ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang là 1.210.000 đồng/tháng.

Từ ngày 01/7/2017 trở đi, mức lương cơ sở này tăng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng).

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Khoản 10 Điều 2 của Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành.

3. Lương tối thiểu đối với người giúp việc gia đình 2017

Lương tối thiểu đối với người giúp việc gia đình không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại mục 1.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 15 của Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

4. Lương tối thiểu ngành 2017

Mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành và mức lương này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại mục 1.

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 90 của Bộ luật Lao động 2012.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 80,572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn