Cập nhật từ A đến Z lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2017

06/12/2016 10:29 AM

Sau đây THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật bảng lương, phụ cấp của những người làm trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân năm 2017.

>> DANH SÁCH CÁC LOẠI XE MÁY SẼ BỊ THU HỒI TỪ NGÀY 01/01/2018?
>> TÍNH LÃI, LỖ KHI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ HIỂU SAI BẢN CHẤT VẤN ĐỀ
>> TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG 2017
>> HỆ THỐNG CẤP BẬC QUÂN HÀM TRONG QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN
>> TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI 2017

Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2017

Bảng Lương

Ảnh chụp một phần bảng lương và phụ cấp

Bảng lương, phụ cấp này đề cập đến các nội dung sau:

1. Bảng lương cấp bậc quân hàm

2. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân.

3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

4. Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ  thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

5. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Nội dung này được căn cứ vào các văn bản sau đây:

(i) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Bộ Nội vụ.

(ii) Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Chính phủ.

(iii) Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Quốc hội.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,102,516

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn