Thủ tục công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà chung cư

01/10/2019 09:39 AM

Quyết định 791/QĐ-BXD ngày 25/9/2019 ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thủ tục công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau:

- Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ: Hồ sơ được nộp trực tiếp tới bộ phận một cửa (BPMC) hoặc gửi tới BPMC qua Văn thư Bộ, bưu điện hoặc do Văn phòng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản(Cục) chuyển đến (trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tới Cục).

- Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Cục.

- Lãnh đạo Cục phân giao nhiệm vụ giải quyết công việc.

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công, chỉ đạo giải quyết công việc.

- Giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp theo quy định, soạn văn bản Thông báo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng, trình Lãnh đạo Cục ký và gửi BPMC để thông báo cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định, soạn thảo Quyết định công nhận báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét ký, trình Lãnh đạo Cục xem xét ký, trình Lãnh đạo Bộ thông qua Văn phòng Bộ.

- Lãnh đạo Bộ phê duyệt: Thứ trưởng xem xét và ủy quyền Lãnh đạo Cục ký Quyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

- Lãnh đạo Cục ký Quyết định công nhận nêu trên.

- Lấy dấu và chuyển Quyết định công nhận nêu trên về BPMC..

- Tiếp nhận và thông báo cho cơ sở đào tạo đến nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký).

Theo quy định thủ tục được hoàn tất trong thời gian 15 ngày.

Quyết định 791/QĐ-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 25/9/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,713

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn