INFOGRAPHIC 14/02/2020 08:34 AM

04 lưu ý quan trọng khi tìm hiểu văn bản pháp luật

14/02/2020 08:34 AM

Khi tìm hiểu bất kỳ một văn bản pháp luật nào, chúng ta cần phải lưu ý đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tình trạng hiệu lực...

Văn bản pháp luật

Chỉ khi nào nắm vững 04 nội dung nêu trên thì chúng ta mới có thể áp dụng, vận dụng pháp luật đúng.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,820

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn